i n t r o   d v d   D e b i t e u r e n / c r e d i t e u r e n
  

dvd only
   

   
klik foto om bestand als mp3 te downloaden
jpgdctune.jpg (82336 bytes)
t u n e :   D e b i t e u r e n / c r e d i t e u r e n
  

Herinnert u zich deze nog?
  

   
klik foto om bestand als mp3 te downloaden
jpgdcdvd.jpg (172573 bytes)
t u n e :   L u l l o ' s
  

tune van de serie waar deze site zijn naam aan te danken heeft.
   

   
klik foto om bestand als mp3 te downloaden
jpgkkb.jpg (90455 bytes)
t u n e :   H e e r e n   v a n   d e   B r u i n e   s t e r
  

Tuig af die kluiver en op met dat bazuin, breew de naden, licht het anker, vlaggeschip 'de Bruine ster' is in de vaart. Recht zo die gaat, stuur!

   
klik foto om bestand als mp3 te downloaden
jpgbruinester.jpg (71646 bytes)
b o n u s :   X - R a y ' s   c u t   o f   J i s k e f e t
  

Melange van Jiskefetfragmenten gepocheerd met een stevige beat, afgemixt door 't Raytejong.

  
klik foto om bestand als mp3 te downloaden
jpgxraycut.jpg (76998 bytes)